Q‌odrat = Empowerment

Remedial Teaching - Begeleiding - Kindercoaching ‌ 
‌Opleidingen ‌‌-  Workshops ‌ ‌ ‌- Trainingen ‌‌
‌‌‌Maatwerkbegeleiding aan hoogbegaafden
‌Coaching aan docenten en leerkrachten ‌ ‌‌- Teamtrajecten
‌Kwaliteitsversterking voor scholen
‌‌‌Een vrijplaats voor onderzoek en ontwikkeling  ‌ ‌


Wij bieden:

 voor kinderen


Remedial Teaching, kindercoaching (gecertificeerd) ‌
‌Taalcoaching
‌Dyslexiecoaching
‌Rekencoaching

Meer informatie

voor ouders

Coaching & begeleiding
Meer informatie

voor scholen‌

.

Coaching, begeleiding,
‌studiedagen en trainingen

Meer informatie

voor leidinggevenden & beleidsmakers

Kwaliteitsversterking, ondersteuning bij het maken van beleid

Meer informatie

voor mensen met ambitie

Opleiding Remedial Teacher
‌Opleiding Kindercoach
‌Trainingen

Opleidingen
Trainingen

Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching?

Op het moment dat een kind vastloopt in het leerproces is op maat gesneden hulp essentieel. Remedial Teaching (RT) is de bijles die dit bewerkstelligt. 
‌‌

‌Doorgaans wordt een RT’er ingeschakeld bij het oplossen van een vakinhoudelijk of sociaal- emotioneel probleem. 

‌‌RT wordt in een 1 op 1 situatie gegeven, waardoor een kind alle aandacht krijgt die nodig is om de leerstof te begrijpen. De stof wordt op een andere manier uitgelegd en overgebracht, aansluitend bij het kind. Hierdoor kan hij/zij weer gemakkelijker meedoen met de lessen op school. 

‌Het is de bedoeling dat een kind problemen op eigen kracht leert oplossen, zodat hij/zij weer met zelfvertrouwen mee kan doen in de klas.
  ‌

Waarom Remedial Teaching?

‌Remedial Teaching is een investering in de toekomst. Als je de basisvaardigheden verbetert, verbeter je ook de algemene leerresultaten. 
‌‌
RT is op maat gesneden hulp bij de volgende vakgebieden:

‌‌- Begrijpend Lezen
‌- Rekenen
‌- Taal
‌- Spelling
‌- Executieve functies
‌- Concentratie
‌- Wereldoriëntatie
‌- Geschiedenis
‌- Aardrijkskunde etc.

‌Maar ook: instaptoetsen voor de lerarenopleiding basisonderwijs, taalcoaching en begeleiding bij afstuderen of Nederlands als tweede taal (NT2). ‌

Voor wie? En waar?
‌  

RT is bedoeld voor mensen die in het leerproces vastlopen en niet zonder hulp verder komen. Dit kan zowel onderwijsinhoudelijk alsook sociaal- emotioneel zijn. Soms wordt RT ook aan volwassenen gegeven, bijvoorbeeld als het gaat om NT2.

‌RT wordt daarom vooral gegeven aan kinderen, studenten en volwassenen die moeilijkheden ervaren in het onderwijs. 

‌Aansluitend daarbij delen we onze expertise ook met schoolteams, leraren, ouders en p
rofessionals met ambitie om door te groeien. 

‌ Remedial Teaching wordt doorgaans aan huis of op school gegeven. Het is ook mogelijk om in de praktijk te werken of op een locatie naar keuze.


Hard werken

Soms kan een kind het niet alleen.
‌Soms lopen kinderen vast, of missen ze uitleg. ‌Met de juiste leerstrategieën, afstemming, aandacht, instructie en betekenisgeving komt ieder kind een stap verder. ‌

Succes

Met de hulp van een Remedial Teacher meer succeservaringen.
‌Wij helpen kinderen weer op weg, o.a. door goede en persoonlijke uitleg. 
‌‌De leerling staat centraal‌, ieder RT-traject is anders. ‌ 
‌‌Wij werken handelingsgericht.

Begeleiding voor scholen en leraren

Hoe kunnen de leerprestaties van uw leerlingen schoolbreed verhoogd worden? Heeft u beeld bij het integreren van 'het trainen van het werkgeheugen' 'leren leren' en 'executieve functies' in uw onderwijs? Hoe staat het met de doorlopende leerlijnen? Bent u op zoek naar de laatste ontwikkelingen over formatief handelen en wat dit betekent voor uw school? Of kunt u hulp gebruiken bij de voorbereiding op het inspectiebezoek?

‌Wij begeleiden scholen en leraren om alle gestelde doelen te bereiken. Van een workshop tot een intensief teamtraject, wij brengen uw organisatie op een hoger plan. 

‌Neem vrijblijvend en kosteloos contact met ons op voor meer informatie! 


Learn More

Docentcoaching

Wij hebben veel ervaring in coaching aan beginnende, medior en senior docenten en leerkrachten. Ook hier bieden we maatwerk. Afhankelijk van de visie van de school en de geformuleerde leerdoelen van de docent stemmen we af wat er nodig is om een traject invulling te geven. Het proces van de docent staat centraal, wij sluiten aan op zijn of haar leervraag. Hierbij wordt vaak ook een vaardigheid betrokken, zoals: 'Hoe zet ik blended learning in?' De actuele theorieën die hierbij van kracht zijn worden in de coaching betrokken. 

‌‌Bij iedere coachingscyclus hoort ook een tijdspad, zodat we de voortgang goed kunnen monitoren. 
‌Een coachingssessie bestaat vaak uit een verkennend gesprek, een voorgesprek voorafgaand aan de les, een lesbezoek, een nabespreking. Iedere cyclus wordt tussentijds en aan het einde geëvalueerd. 

‌Wij geven onderwijsgerelateerde coaching, maar ook life coaching. Hoe beter je namelijk in je vel zit, hoe gemakkelijker en leuker het lesgeven is.

Studiedagen

Professionalisering is heel belangrijk in het vergroten van de inhoudsdeskundigheid, het versterken van vaardigheden, de visie en missie en de teamvorming. 

‌Desalniettemin weten we vanuit onze onderwijservaring dat veel studiedagen als omslachtig en onzinnig worden beleefd.  

‌Wij bieden daarom maatwerk: welke actuele ontwikkelingen zijn relevant voor uw school? Is er al een visie op het gebruik van AI? Hoe leren uw teamleden elkaar waarderen en vinden op de kennisgebieden die in huis zijn? Krijg uw team weer aan zet en laat de studiedagen leiden tot inspiratie en ideeën voor de volgende lesdag.  ‌
‌ 

Workshops & Trainingen 

Een workshop of training is vaak een laagdrempelige manier om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Wij hebben tot op heden een aanbod ontwikkeld in: 
‌‌
‌-LessonUp
‌-Formatief handelen
-‌AI 
‌-Hoge verwachtingen
‌-Kernkwaliteiten
‌-Leerlingenzorg
‌-Zelfregulerend leren
-‌Niveaus van vragen stellen
‌-Onderwijs aan hoogbegaafden
‌-Een werkplaats voor hoogbegaafden
‌-Transactionele Analyse
‌-Taalcoaching
‌-Rekencoaching
‌-Leiderschap

‌Is er een ander domein waarop u een workshop of training zoekt? Wij hebben veel expertise in huis, maar maken ook gebruik van ons netwerk. Zo hebben we actuele inzichten tot onze beschikking.

Ons Team

Eén van onze docenten en docentcoach
‌Rudy Enny

Meer informatie over Rudy Enny en ons team op Over ons

Meer informatie

Wat onze klanten zeggen:

‌'Ik app je even, omdat ik wil laten weten dat onze dochter haar havodiploma heeft gehaald"