Zelfregulerend leren

Hoe zorg je dat leerlingen zo veel mogelijk leren? 
‌Hoe leer je zelfregulerend leren aan?

Zelfregulerend leren, dat moet je leren!

Om te zorgen dat leerlingen zo veel mogelijk uit hun leerproces halen zijn strategieën op het gebied van zelfregulerend leren essentieel. Hierbij kun je sturen op (meta)cognitie, motivatie, gedrag en context (Sins, 2023). 

‌Wat doe je dan als leerkracht of docent? Hoe ziet dat er in de klas uit en hoe bereid je dat voor? ‌In deze workshop gaan we hier dieper op in. Vraag ook naar de mogelijkheden voor een uitgebreide studiedag.

Het principe van zelfregulerend  leren bestaat uit (meta)cognitie, motivatie, gedrag en context. 

In deze tekst gaan we dieper in op wat dit alles betekent en welke vragen je kunt stellen om leerlingen voorafgaand, tijdens en na een taak vooruit te helpen. 


Cognitie - cognitie gaat over het leren en denken. Het is het mentale proces dat betrokken is bij het aanleren van kennis en vaardigheden en het voltooien van een taak. Om leerlingen hierbij te ondersteunen kun je de voorkennis activeren, organiseren en helpen met het beter verwerken van informatie (bijvoorbeeld door rekening te houden met de werking van het korte en lange termijn geheugen).  Centrale vragen voor, tijdens en na een leertaak zijn dan: 


- Wat en hoe ga ik leren? 

- Wat kan ik doen om het BETER te laten gaan? 

- Heb ik mijn doel behaald? (Sins, 2023).


Metacognitie - metacognitie betreft het checken en doelgericht reguleren van het leerproces. Om leerlingen te ondersteunen op dit vlak zijn plannen, monitoren, evalueren en reflecteren belangrijke aangrijpingspunten. Voor dit proces kun je voornoemde centrale vragen ook hanteren om je leerlingen te begeleiden (Sins, 2023). 


Motivatie - motivatie betreft de bereidheid om te leren. Motivatie gaat ook over de (emotionele) opvattingen in relatie tot de leertaak. Het 'sturen van actie' en 'jezelf motiveren' zijn manieren om leerlingen te ondersteunen. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden, zijn:  


- Waarom is dit interessant? 

- Hoe maak ik het interessant/Wat doe ik om het interessant te maken? 

- Vond ik het interessant? (Sins, 2023).  


Gedrag - gedrag is wat je concreet doet om je handelingen te sturen in het leerproces. Gebruikmaken van feedback, samenwerken, de leeromgeving inrichten en hulp zoeken zijn manieren om leerlingen hierin te ondersteunen. Vragen die voor, tijdens en na een taak gesteld kunnen worden zijn:  


- Hoe plan ik? 

- Heb ik hulp nodig? 

- Is mijn planning gelukt?


Context - onderwijs staat in een context, daarom is het heel belangrijk om rekening te houden met de beginsituatie. Weten kinderen al hoe ze om moeten gaan met uitgestelde aandacht? Weten ze waar de materialen liggen? Mogen ze normaliter samenwerken aan een leertaak? Deze randvoorwaardelijke zaken zijn van invloed bij de aanpak.

Ben je nieuwsgierig geworden? 

Neem contact op voor een training of workshop op dit gebied!contact