Over ons / het team

‌Qodrat is een organisatie die het beste uit kinderen en onderwijs haalt. Vaak in de vorm van begeleiding en Remedial Teaching, RT.  Als multidisciplinair team met RT'ers, topdocenten, kenniswerkers, taalkundigen, kinderpsychologen, gemeenteambtenaren, kindercoaches, ervaringsdeskundigen en pedagogen bieden we begeleiding in breedste zin. ‌‌ ‌

‌Door de uiteenlopende achtergronden van onze teamleden bieden wij maatwerk en kijken we ook breder naar onderwijsontwikkelingen, onderwijsbeleid, kwaliteitsversterking en professionalisering. Zo valt geen kind, docent of school meer tussen wal en schip in onze prachtige havenstad. ‌Iedereen verdient een op het lijf geschreven aanbod! Wij hebben volledige lesbevoegdheid voor het po, vo, mbo en hbo. ‌Wij leiden onze teamleden intern op. U kunt hierover meer informatie bij ons opvragen.

Onze missie
‌Iedere dag maken mensen het verschil in het onderwijs. Toch komen mensen in hun jeugd of later in de knel. Wij weten uit ervaring dat veel problemen, uitdagingen of vraagstukken met de juiste, deskundige begeleiding kunnen worden aangepakt. Zo kunnen veel misverstanden over de ontwikkeling van een kind voorkomen worden, of zorgvuldig uitgestippelde carrières worden behouden (het afbreukrisico in het onderwijs is vrij groot). ‌

‌Volwassenen weten dat veel toekomstkansen afhangen van een diploma. Kinderen zijn volop in ontwikkeling en worden al vroeg ingedeeld in het voortgezet onderwijs. Het is daarom onze missie dat ieder kind uitstroomt op het eigen, hoogst mogelijke niveau, zodat zij passende toekomstmogelijkheden hebben. Wij willen kinderen écht vooruit helpen, bij de les krijgen en docenten en scholen zodanig professionaliseren, dat zij hier zelf ook (meer) in slagen. Wij geloven dat hoge verwachtingen, perspectief, een inspirerend onderwijsaanbod en heldere doelen daarbij belangrijk zijn. Leerkrachten, schooldirecteuren i.s.m. ouders zijn belangrijke actoren om de kansengelijkheid vergroten. 

DirectieHbo en mbo
Jozefien Bos MEd MBA

Hbo-docent, adviseur, coach, trainer en opleider.
‌Voor alle onderwijsniveaus.

Rudy Enny

Hbo-docent, trainer & coach
‌‌Rudy is een ervaren hbo-docent. Zijn focus ligt o.a. op het coachen van leerkrachten en docenten. Hij heeft een brede kijk op de samenleving en helpt graag op het gebied van multiculturele vraagstukken.  ‌‌

Brenda  Young

Mbo-coach  en RT'er.
‌‌Brenda is een ervaren mbo-docent. Haar focus ligt o.a. op het geven van coaching. Brenda heeft een brede kijk op de samenleving. Zij heeft een onderzoekende houding en gaat graag methodisch en planmatig te werk. ‌‌

Het Remedial Teacher team 

Doortje van Munster, MSc

Doortje kent het basisonderwijs van binnenuit en heeft een master in onderwijskunde (Universiteit Leiden). Doortje weet ongelooflijk veel over rekendidactiek en de ontwikkeling van het jonge kind. Mede daarom is zij een veelgevraagd trainer, o.a. op het gebied van de instaptoetsen voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Zij traint de personeelsleden van Qodrat en is in voorkomende gevallen een vraagbaak.  

Esther Balogh

Esther heeft kinder- en jeugdpsychologie aan de VU gestudeerd. 
‌Zij versterkt het zelfvertrouwen van kinderen als geen ander en heeft veel ervaring in het werken met verschillende onderwijsvisies, zoals het Montessorionderwijs.

‌Esther is gecertificeerd Remedial Teacher.

Dilona Somford

Dilona is pedagogisch heel sterk, vanuit die achtergrond heeft zij zich eerst al kindercoach ontwikkeld, later ook als Remedial Teacher. 
‌Dilona heeft veel affiniteit met het begeleiden van leerprocessen en sociale vaardigheden. Dilona heeft BHV.

‌Dilona is gecertificeerd Remedial Teacher.

Elma Schoonewil 

Elma heeft een schat aan ervaring in het begeleiden van leerprocessen van kinderen. Zij biedt kinderen het vertrouwen en de ruimte die nodig is om te ontwikkelen. Naast haar pedagogische vaardigheden is Elma ook didactisch sterk. Ze hanteert een heldere lesopbouw en put uit velerlei methodes en bronnen. 

‌Elma is gecertificeerd Remedial Teacher. 

Vivianne Mensing

Vivianne is kindercoach. Zij is maatschappelijk heel sterk betrokken en richt zich op de ontwikkeling van zelfkennis: als je immers weet wie je bent en wat er zoal in je leeft, kun je je ook gemakkelijker ontwikkelen. Vivianne is slechthorend, zij beheerst gebarentaal. Daarom wordt zij in het bijzonder gevraagd om ondersteuning te bieden aan leerlingen met een gehoorprobleem. 

Brenda Youg

Mbo-coach en RT'er. ‌‌Brenda is een ervaren mbo-docent. Haar focus ligt o.a. op het geven van coaching. Brenda heeft een brede kijk op de samenleving. Zij heeft een onderzoekende houding en gaat graag methodisch en planmatig te werk. ‌‌

Introductievideo's van 
‌ons Team

Hierbij enkele introductievideo's van onze medewerkers 

Deze video is van oprichter en DGA Martin Doornbos.
‌Martin is al 35 jaar coach & therapeut. Hij helpt voornamelijk volwassenen die vastgelopen zijn, maar begeleidt soms ook leerlingen. Martin heeft ervaring als bedrijfstrainer, TA-therapeut en coach. Hij werkt eclectisch en stelt al zijn kennis & vaardigheden ter beschikking aan Qodrat. 

contact

Rudy Enny

Docentcoach & Trainer

Rudy Enny is docentcoach en trainer. Als docent aan de lerarenopleiding in het hbo heeft hij een schat aan ervaring. Daarbij heeft hij veel expertise over burgerschap, (peer-)coaching, multiculturele diversiteit en het begeleiden van docenten.  Rudy heeft uiteenlopende didactische en pedagogische vaardigheden vanuit zijn jarenlange onderwijsachtergrond.  Reflecteren, het houden van overzicht en het zoeken naar praktische oplossingen maakt Rudy een gewaardeerd coach. 

Elma Schoonewil

Eén van onze RT'ers

Elma Schoonewil geeft graag heldere uitleg en heeft enorm veel geduld. Vanuit haar ervaring in het geven van Natuur- en Milieu educatie heeft zij een onderwijsachtergrond opgebouwd. Elma besteedt veel aandacht aan haar lesopbouw en heeft veel geduld. Haar pedagogische vaardigheden zorgen ervoor dat iedere leerling met zelfvertrouwen aan het werk gaat. Elma is gecertificeerd Remedial Teacher. 

Dilona Somford

Eén van onze RT'ers

Dilona heeft veel ervaring in het begeleiden van kinderen. Zij begeleidt leerlingen graag in de sociaal- emotionele ontwikkeling. Dilona werkt nauw samen en stemt haar aanpak altijd nauwkeurig af. Dilona heeft BHV en is gecertificeerd Remedial Teacher.

Vivianne Mensing

Eén van onze kindercoaches

Vivianne heeft veel gewerkt met dove en slechthorende kinderen, zij kan doventolken. Vivianne onderzoekt onderliggende vraagstukken altijd samen met een leerling, zo krijgt zij de onderste steen boven. Vivianne is gecertificeerd kindercoach.

Deze video's zijn gemaakt door V. Double G. Drones video producties


Meer informatie
Opleiding RT

Interne Opleiding tot Remedial Teacher

Ieder teamlid wordt gratis intern opgeleid tot Remedial Teacher door onze erkende en gecertificeerde Post-hbo docenten. 

‌  Beroepsbekwaamheid staat hoog in het vaandel. Wij leveren hoge kwaliteit.

‌Heeft u hbo- of wo-denkniveau? Wilt u Remedial Teacher worden? Check dan onze laatste vacatures en neem contact op met: 
‌010-7070008

Empowerment

Onze missie gaat over empowerment in alle facetten.  Je kunt pas empowerment bieden, als je je empowered voelt. Als multidisciplinair team vullen wij dat in door elkaar ook onderling te versterken. 

‌Hoe? ‌ We komen maandelijks bijeen om casuïstiek te bespreken, ervaringen en materiaal te delen en tips uit te wisselen. Dat heeft een hermeneutisch effect.

Professionalisering

Capita selecta van onze professionalisering:

‌-didactisch coachen; 
‌-zelfregulerend leren
‌-dyslexiecoaching
‌-rekencoaching
‌-taalcoaching
-executieve functies
‌-inclusief onderwijs

‌Wij delen onze bevindingen in expert-groepen. 

Projecten

Sommige kenniswerkers willen  zich in een vraagstuk verdiepen. Het komt voor dat er in de vaste baan onvoldoende gelegenheid is om daarin initiatief te ontplooien. 

‌Werk het uit bij Qodrat! Wij hebben wetenschappers, databanken en een groot netwerk tot onze beschikking om je te helpen. 

‌We stemmen vooraf samen af welke kennis we in de toekomst kunnen verzilveren in een interessante lezing, training, seminar workshop of deelvaardigheid.