Vrijplaats

Loop je als professional tegen thema’s aan die je graag zou onderzoeken? Zijn er vraagstukken waar je meer uit zou willen halen?
‌ Ontwikkel je als professional bij Qodrat!

Wij bieden kenniswerkers de middelen, onderzoeksbegeleiding, coaching en databanken om relevante thema’s uit te werken. De opgedane kennis stellen we ter beschikking in de vorm van professionalisering aan onze Remedial Teachers. En we delen de kennis vaak ook in workshops aan een breder publiek. 

Zo bieden we een double loop in empowerment: 
‌1. Als professional doe je waar je goed in bent, ontwikkel je onderzoeksvaardigheden en krijg je meer inzicht in je vraagstuk; 
‌2. Het RT-team krijgt meer zicht op ontwikkelingen in het onderwijs, de samenleving en de wetenschap 

‌Zo kunnen we onze RT-lessen nog gerichter laten aansluiten bij de onderwijsbehoefte en leefwereld van onze leerlingen. De ontwikkeling van een kind staat niet op zichzelf, kinderen ontwikkelen zich in relatie tot hun omgeving - denk aan het gezin, de school, de wijk, de sportvereniging etc. (Bronfenbrenner, 2011). 

‌Daarom werken we samen met professionals uit o.a. Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gemeente, Veilig Thuis, logopedisten, de faculteit Onderwijskunde, de faculteit Sociologie (denk bijvoorbeeld aan het gedachtegoed over de straatcultuur), de koninklijke Auris groep en anderen. 

‌‌Professionals die zich bij ons aansluiten doen dit vanwege een wens om iets uit te werken op een interessegebied. Soms kun je als professional niet alle inhoudelijke onderwerpen die je interessant vindt uitdiepen. 
‌Qodrat biedt een vrijplaats om dat juist wél te doen. Dus sla je vleugels uit, bespreek je ideeën en verwezenlijk je inspiratie. ‌  

Evidence-based 
‌Qodrat werkt met professionals uit allerlei disciplines samen. Zo delen we de laatste (wetenschappelijke) kennis. We maken zowel gebruik van uitkomsten uit meta-studies uit het onderwijsveld, maar we doen ook zelf praktijkonderzoek. Iedere context is namelijk anders. 
‌Bij praktijkonderzoek gebruiken we voornamelijk de CIMO-logica (Weber, 2011). Deze systematiek is erop geënt om beter in beeld te krijgen wat er nodig is om binnen een bepaalde context, zoals een school, een doel te bereiken. 

Context
‌ - Hier komen relevante context-gegevens, zoals de beginsituatie en de ‘hoe-vraag’. 

‌Interventie 
‌- Hier wordt beschreven wat volgens de literatuur een goede interventie/invulling is. Vervolgens wordt afgewogen of dit zou aansluiten binnen de beschreven context. 

‌Mechanisme 
‌- Hier wordt beschreven wat er volgens de literatuur in gang gezet wordt. Vervolgens wordt afgewogen of dit ook te verwachten valt in de beschreven context. 

‌‌Outcome 
‌- Hier wordt beschreven wat de beoogde uitkomsten zijn, gerelateerd aan het vraagstuk.

contact

Model 1, naar educate-it.uu, opgehaald d.d. 1-11-2022. ‌ ‌ ‌

‌Naast de CIMO-logica gebruiken we ook andere instrumenten zoals de PDCA-cyclus, waarbij de onderdelen Plan-Do-Check-Act worden beschreven. 
‌‌De PDCA-cyclus leent zich goed voor kwaliteitsborging.

Model 2, naar ‘online lesgeven’, opgehaald d.d. 1-11-2022. 

‌‌ ‌Het inzetten van een PDCA-cyclus lijkt zo eenvoudig, maar meestal wordt de cyclus pas vervolmaakt als er een inspectiebezoek of visitatie gepland staat. ‌
‌Hoe kun je dit model zodanig integreren dat het hout snijdt, niet te veel extra werk kost en aansluit bij de activiteiten die de organisatie toch al doet? 
‌‌Overleg dit met ons! 


‌Welk model het beste past is uiteraard afhankelijk van het gestelde doel. ‌Ook hier geldt dat we ons profileren in maatwerk. ‌ ‌Aansluiten bij de visie van uw school is voor ons heel belangrijk. ‌
‌Vraagt u zich af welke modellen we nog meer hebben en wat we voor uw school kunnen betekenen?  ‌Of heeft u zelf een idee waarvoor een uitwerking wordt gezocht? ‌‌Dat kan ook! ‌ ‌

‌Ben je professional en zoek je een platform om zaken uit te werken die de moeite waard zijn? ‌‌Ook dan ben je bij Qodrat aan het juiste adres. Meld je aan en ontwikkel je verder! ‌

‌Als je een schip wil bouwen, ‌verzamel geen mensen om hout te verzamelen 
‌en ken ze geen taken en werk toe. ‌
‌Liever, leer ze verlangen naar de eindeloze immensheid van de zee. ‌ ‌


‌Antoine de Saint-Exupery ‌