Voor scholen

We werken al 20 jaar met hart en ziel in het onderwijs

Dat betekent dat we uit ervaring weten hoe belangrijk het is om onderwijsactiviteiten bedding te geven in de visie en de organisatie van de school. ‌Zoals een kind zich niet afzonderlijk van de omgeving kan ontwikkelen,  ‌zo kan  onderwijs niet zonder visie en missie.

‌Bij Qodrat werken mensen die veel verstand hebben van onderwijskunde, pedagogiek, taal- en rekenontwikkeling, vakinhoud, coaching, beleid, ontwikkelingspsychologie, opleidingen, kwaliteitsversterking, levensloop en bedrijfskunde. 

‌Hierdoor kunnen we de unieke combinatie bieden die nodig is om zaken beter te laten verlopen op uw school. Veel mensen vragen ons waarom we zo breed georiënteerd zijn. Dat heeft ermee te maken dat er een samenhang bestaat tussen beleid, het personeel, onderwijs, leiderschap, ontwikkeling van de leerlingen en onderwijsontwikkelingen in de wetenschap.  Dat we op alle punten kunnen versterken, als dat is gewenst, maakt ons werk zeer betekenisvol. We kennen de praktijk van binnenuit en weten dus ook hoe ingewikkeld het soms kan zijn om bepaalde vraagstukken op te lossen. 

‌Wij kunnen 'grotere' ontwikkelingen in de school helpen signaleren en indien gewenst veranderen.  ‌Doordat het Qodrat-team planmatig te werk te gaat, versterken we altijd de kwaliteit van uw school en zetten we onze voorbeeldfunctie in. ‌ ‌

Hoe het ook is ingericht, ook in het grotere plaatje kunnen wij een bijdrage leveren aan het kwaliteitsbeleid van uw school. ‌Die versterking doen we altijd in nauw overleg met de betrokkenen, ‌want hoe de school het ziet en taken heeft belegd is maatgevend. ‌Dat betekent dat er vaak afstemming is met de directeuren, locatieleiders, ib'ers, coördinatoren en leerkrachten. ‌‌ ‌Wij leveren ook inhoud aan de voorbereiding op een inspectiebezoek, verbeterplannen, subsidieaanvragen, evidence-based onderzoek en zo verder.‌ ‌Hoe ver we daarin gaan, hangt af van de wensen van uw school. Van sparringpartner tot interne audit, van voorbeeldplan tot docentbegeleiding, van kwaliteitsborging tot toekomstplannen. ‌

‌Het team van Qodrat sluit aan bij uw wensen om de onderwijskwaliteit te versterken!