Kindercoaching


Voelt u dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? 
‌‌Ziet u dat uw kind geremd is, of juist clownesk gedrag vertoont? 
‌Zou u willen dat uw kind meer durft? ‌ Vertelt uw kind zaken waar u niet mee uit de voeten kunt?

‌Kindercoaching is een laagdrempelige, prettige vorm om knelpunten of vraagstukken in samenspraak met het kind op te lossen. Een kindercoach sluit uitstekend aan op de ontwikkeling van het kind, waardoor inzichtelijk kan worden wat er precies speelt en hoe e.e.a. opgelost of verzacht kan worden. 

‌Bij kindercoaching is het kind grotendeels aan zet: hij/zij houdt eigenaarschap en krijgt de ruimte om gevoelens te onderkennen en uiten. Tevens wordt aan een instrumentarium gewerkt om uw kind meer veerkracht te geven. U kunt dan denken aan een overzicht met specifieke ‘helpende gedachten’ waar uw kind op kan terugvallen in een moeilijke situatie. Voorts wordt regelmatig met de methode ‘Kids skills’ gewerkt, zodat uw kind op speelse wijze vaardigheden kan ontwikkelen. Werken met schaalvragen, succeservaringen en hink-stap-sprong kan ook een uitwerking van de kindercoaching zijn. 

‌Kinderen kunnen zich in het bijzijn van hun ouders anders uiten dan bij hun kindercoach. Dat is heel normaal, het zegt iets over de loyaliteit die tussen ouders en het kind bestaat. Het is wel een belangrijke reden waarom een kindercoach soms andere resultaten kan bereiken dan een vader of moeder.  ‌Sommige ouders moeten bij aanmelding even een drempel over, want het is ‘anders vasthouden’. Ook dat is heel normaal.

‌Bij kindercoaching staat uw kind centraal. Hij/zij leert moeilijke situaties verwerken, hanteren en in de toekomst oplossen indien mogelijk. Wij bieden hierin maatwerk, geen situatie is hetzelfde, daarom is ieder traject anders. ‌Voorafgaand aan een traject worden afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid, het kind wordt hier ook van op de hoogte gebracht. Zo weet het kind waar hij/zij aan toe is en werken we respectvol samen. Indien is afgesproken dat we vertrouwelijk werken, dan breken wij die afspraak niet. 

‌Uit ervaring is gebleken dat het hondje van één van onze kindercoaches ook heel goed betrokken kan worden in de coaching. ‌Mocht u inschatten dat uw kind hier baat bij heeft, deel dit dan bij aanmelding.