Remedial Teaching

Bent u op zoek naar RT-lessen voor uw kind of leerling?  
‌Zoekt u meer ondersteuning of juist uitdaging? ‌‌ ‌ ‌ 
‌Remedial Teaching biedt uitkomst!

‌‌Wat is Remedial Teaching?‌ ‌ ‌
‌Op het moment dat een kind vastloopt in het onderwijsproces is op maat gesneden hulp essentieel. Zo kunnen kinderen weer (beter) mee doen met de reguliere lessen in het onderwijs. ‌Remedial Teaching is de bijles die dit bewerkstelligt. Veel scholen hebben niet voldoende tijd om Remedial Teaching te geven aan ieder kind dat het nodig heeft. ‌Wij maken daarin graag het verschil! ‌ ‌

Wat doet een RT'er?
‌Een RT’er is een deskundige begeleider die speciaal is opgeleid om mensen met een leerstoornis of leerprobleem te helpen. ‌‌RT is belangrijk, omdat de leerprestaties erdoor vooruit gaan en het zelfvertrouwen groeit. ‌Wij stellen het kind met zijn of haar onderwijsbehoeften centraal. ‌Er wordt vooral uitgegaan van positieve kindkenmerken: sterke kanten worden gebruikt om zwakkere punten aan te pakken. 
‌Zo leert uw kind ook latere problemen op eigen kracht oplossen. Succeservaringen zijn enorm belangrijk. ‌Het vertrouwen in het eigen kunnen wordt daarbij vergroot. ‌‌ ‌

Hoe ziet een RT-traject er uit? ‌
‌Aan de hand van het intakegesprek en de gegevens op het inschrijfformulier, 
‌wordt in les 1 een probleemanalyse gemaakt. ‌ ‌‌In les 2 wordt de tijd gebruikt om de sterke kanten van uw kind in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis over ‘Meervoudige Intelligentie’. ‌Aan de hand hiervan wordt een handelingsplan opgesteld. ‌ ‌‌Les 3 tot en met 8 wordt dit handelingsplan uitgevoerd en (tussentijds) geëvalueerd. 

Hoe houden we elkaar op de hoogte?  ‌
‌Na les 8 is een evaluatiegesprek met ouders/de ib'er/de leerkracht. In overleg wordt de behandeling voortgezet. ‌Hierna wordt opnieuw geëvalueerd. ‌In een heen- en weerschrift worden de vorderingen beschreven. ‌‌Zo krijgt u een helder inzicht in de lessen en wordt de doorgaande lijn zichtbaar. ‌Dit schrift kan ook als informatiebron voor school dienen. ‌‌Doorgaans wordt de RT-les op school gepland.  ‌In sommige gevallen wordt de RT-les aan huis gegeven.

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende vakgebieden

• Taal ‌
‌• Rekenen ‌
‌• Begrijpend lezen ‌ 
‌• Sociale vaardigheden ‌ 
‌• Lees- en rekenvoorwaarden ‌ 
‌• Spelling ‌ 
‌• Geschiedenis ‌
‌• Engels ‌
‌• Aardrijkskunde ‌
‌• Studievaardigheden/Taakaanpak ‌
‌• Zelfregulerend leren/Zelfstandig leren 
‌• Automatiseren ‌
‌• Concentratie 
‌‌• Werkhouding ‌
‌• Executieve functies ‌
‌• Cito-training

Wij bieden RT aan voor alle onderwijsniveaus

Hoewel RT vaak gegeven wordt aan basisschoolleerlingen, richten wij ons ook op leerlingen in het vo, mbo en hbo. ‌ ‌‌Wij hebben RT'ers, leerkrachten / docenten  op po, vo, mbo en hbo niveau. ‌RT staat namelijk voor maatwerkbegeleiding, ‌ ‌daarom is het niet leeftijdsgebonden. ‌Vraagt u zich af of RT kan helpen? Een eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos. ‌Leren is beleven. ‌ 

‌‌Zeg het me en ik vergeet het ‌
Doe het me voor en ik het onthoud het ‌
‌Laat het me doen ik weet het ‌ ‌
 

Confucius ‌ ‌

‌Er wordt gestreefd naar een optimale afstemming met kind, ouder, school en de verzamelde gegevens (zoals gemaakte analyses en de informatie op het inschrijfformulier), zodat de opbrengst in de RT-les zo groot mogelijk is. ‌
‌Wij werken handelingsgericht.

 Model 1, Cyclus Handelingsgericht werken, naar Pameijer, 2018.