Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden hebben een andere manier van denken. 
‌Ze genereren bijvoorbeeld snel overzicht, of denken vooruit. 
‌Dit leidt weleens tot unieke situaties of misverstanden.

Hoogbegaafdheid 

Hoogbegaafden weten vaak niet van zichzelf dat de hoogbegaafd zijn. Dat komt o.a. door het grote aanpassingsvermogen dat zij hebben. Mensen met een gemiddeld IQ schatten dat niet op waarde, waardoor het niet gesignaleerd wordt, Een voorbeeld daarvan is een kleuter die thuis al heel goed menstekeningen kan maken, naar school gaat, en plotseling net als de rest van de klas ook simpele poppetjes tekent. Of een kind dat voordat hij naar school kan goed kan klokkijken en dat in groep 1 afleert, omdat de andere kinderen dat ook niet kunnen. Onderpresteren komt heel vaak voor bij hoogbegaafden. Hierdoor leren zij niet te werken met het potentieel dat zij van binnenuit hebben. Voorts leren zij vaak pas laat in hun ontwikkeling studievaardigheden, omdat ze in de basisschoolleeftijd al goed kunnen meekomen. Doorgaan op afhaakmomenten en herhaald oefenen zijn dan weleens vaardigheden die ze niet uit ervaring geleerd hebben. Veel hoogbegaafden zijn dyslectisch. Zij worden constant op taal en spelling afgewezen.

‌W‌ie mag er naar de plusklas? Deze vraag wordt verschillend beantwoord, het is afhankelijk van de criteria die een school bepaalt. Ook het aanbod van 'de plusklas' varieert. Welke keuze uw school daarin maakt is richtinggevend. Naast deze vraag is het ook van belang om na te gaan wat er in het reguliere onderwijsaanbod nodig is. Wanneer je bijvoorbeeld lesstof kunt comprimeren en wanneer dit tot lacunes leidt is iets om zorgvuldig te analyseren en overwegen. 
‌‌
‌‌Veel hoogbegaafden denken anders, waardoor zij niet automatisch aansluiting vinden in ons onderwijssysteem. Er zijn legio ervaringsdeskundigen die tot in de volwassenheid hebben gedacht dom te zijn, omdat zij constant op punten zijn beoordeeld waar zij niet in excelleren, of omdat de omgeving ze niet begrijpt. ‌Een voorbeeld:

‌ Ik zat in groep 5 en kreeg voor het eerst aardrijkskunde. Ik mocht antwoord geven op een vraag en zei: ‘fossiele brandstoffen’. ‘Dat is fout’ zei de leerkracht. 
Schrijf allemaal op: ‘aardgas, aardolie, steenkool’ .

‌De begeleiding van hoogbegaafden vraagt iets anders. ‌Wij zijn daarin gespecialiseerd, vanuit ervaringsdeskundigheid, vakliteratuur en begeleiding van hoogbegaafden in het onderwijs. Belangrijke aangrijpingspunten in onze begeleiding liggen in het vinden en behouden van motivatie. Maar ook het versterken van studievaardigheden en het zelfvertrouwen horen bij onze aanpak.  Omgaan met teleurstellingen en begripvol blijven naar een omgeving die redeloos lijkt, is ook een thema dat doorgaans aan bod komt. 
‌‌
‌Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op!
‌‌